Jaarverslag penningmeester 2021

ING Betaalrekening De Postzegelvriend

Saldo op 01-01-2021                                         538,85

Saldo op 31-12-2021                                        1214,90

 

ING Spaarrekening De Postzegelvriend

Saldo op 01-01-2021                                        8.966,39

Saldo op 31-12-2021                                         8.966,39

 

Regiobank

Saldo op 01-01-2021                                         5.043,72

Saldo op 31-12-2021                                          5.043,72

 

Totaal vermogen per 31-12-2021               15225,01

 

Alle bedragen zijn in Euro