Jaarverslag penningmeester 2022

ING Betaalrekening De Postzegelvriend

Saldo op 01-01-2022                                         538,85

Saldo op 31-12-2022                                        1214,90

 

Spaarrekening ING 

Saldo op 01-01-2022                                        8.966,39

Saldo op 31-12-2022                                        8.966,39

Kasgeld                       

postzegelbeheerder                                            945,24
Penningmeester                                                     40,00

Regiobank

Saldo op 01-01-2022                                         5.043,72

Saldo op 31-12-2022                                         3.587,04

 

Totaal vermogen per 31-12-2022               14.753,57

Alle bedragen zijn in Euro