Bestuur

Functie
Naam
E-mail adres telefoon
Voorzitter Henk de Heer henknel@hdeheer.nl 06 – 17419380
Secretaris Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com 06 – 24839637
Penningmeester Henk de Heer henknel@hdeheer.nl 06 – 7419380
Postzegelbeheerder Leendert Schoonhoven leendertschoonhoven@gmail.com 0182 – 394584
 2e Penningmeester Cees Spaans ceesenbeb@ziggo.nl 0226 – 391979
 Ledenadministratie Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com 06  – 24839637
 Redactie “de Postzegelvriend” Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com  06 – 24839637
 Webmaster Henk de Heer  webmaster@depostzegelvriend.nl

Vanwege de wet op privacy zijn hier de adressen niet zichtbaar