Bestuur

Functie
Naam
E-mail adres telefoon
Voorzitter Henk de Heer henknel@hdeheer.nl 06 – 17419380
Secretaris Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com 06 – 24839637
Penningmeester
Giro nummer
NL 29 INGB 0000651629
Henk de Heer
t.n.v. Penningmeester
De Postzegelvriend
henknel@hdeheer.nl
Vlaardingen
06 – 17419380
Postzegelbeheerder Leendert Schoonhoven leendertschoonhoven@gmail.com 0182 – 394584
 2e Penningmeester Cees Spaans ceesenbeb@ziggo.nl 0226 – 391979
 Ledenadministratie Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com 06  – 24839637
 Redactie “de Postzegelvriend” Joris de Jongh jorisdejongh@hotmail.com  06 – 24839637
 Webmaster Henk de Heer  webmaster@depostzegelvriend.nl

Vanwege de wet op privacy zijn hier de adressen niet zichtbaar