Jaarverslag penningmeester 2019

ING Betaalrekening De Postzegelvriend

Saldo op 01-01-2019                                         538,85

Saldo op 31-12-2019                                         832,16

 

ING Spaarrekening De Postzegelvriend

Saldo op 01-01-2019                                         8.966,39

Saldo op 31-12-2019                                         8.966,39

 

Regiobank

Saldo op 01-01-2019                                         5.043,72

Saldo op 31-12-2019                                         5.043,72

 

Totaal vermogen per 31-12-2019                14.842,27

 

Alle bedragen zijn in Euro