Jaarverslag penningmeester 2018

Betalen
ING Zakelijke Rekening:             Penningm Stichting de Postzegelvriend
Saldo op 01-01-2018                                                   2.785,12
Saldo op 31-12-2018                                                      500,92
Sparen
ING Zakelijke Spaarrekening:    Penningm Stichting de Postzegelvriend
Saldo op 01-01-2018                                                    9.853,51
Saldo op 31-12-2018                                                    8.963,34
Rente,  ontvangen over 2018                                             9,83

Regio Bank In en verkoop zegels                                5043,72

Totaal vermogen  per 31-12-2018                           14517,81