Cor Klaver

In Memoriam

Beste Postzegelvrienden,

Ik heb de droeve plicht om u allen te berichten dat op 12 januari 2015 ons oud Bestuurslid en Penningmeester de heer:

Cornelis Theodorus Klaver,

bij ons beter bekend als Cor, is overleden. Cor werd bijna 90 jaar.

 

Cor is geruime tijd Penningmeester geweest van onze stichting en heeft dat altijd voortreffelijk gedaan. Ook was hij de man die bijhield waar de volgende bestuursvergadering gehouden moest worden.

Ook in de moeilijke tijd toen Cor zijn vrouw overleed was hij er toch altijd voor de Postzegelvriend.

Na een aantal jaren trouwde Cor weer opnieuw met Tiny, die hij helaas op 14 april 2014 heeft moeten begraven.

Dat Cor zich met hart en ziel inzette voor de taken die hij had aangenomen, blijkt wel dat hij onderscheiden is met de penning van verdiensten van de gemeente Alkmaar, en dat krijgt niet iedereen.

Ook is hij onderscheiden door de Nederlandse Vereniging van Postzegel Verzamelaars.

De laatste tijd werd helaas de gezondheid minder van Cor en liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek.

Ik ben blij dat ik Cor heb mogen leren kennen, en wenst zijn kinderen veel sterkte toe om het verlies van hun vader te verwerken.

Henk de Heer,
voorzitter Stichting De Postzegelvriend.