Welkom

Laatste Nieuws

Welkom op de site van De Stichting De Postzegelvriend.

Leuk dat u ook eens bij ons komt kijken. We hopen dat u onze stichting sympathiek zult vinden en donateur bij ons wilt worden om zo iets te kunnen doen voor uw zieke of gehandicapte medemens. Onze organisatie krijgt geen subsidie van het Rijk of gemeenten, dus zijn we vrijwel geheel afhankelijk van onze donateurs. Onze stichting heeft de ANBI status wat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. U bent natuurlijk ook van harte welkom als lid als u behoort tot de doelgroep van onze vereniging. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger of ons materialen leveren, zoals postzegels, munten, suikerzakjes, aanverwante materialen et cetera. Hieronder kunt u lezen wat we doen.

Wat is de doelstelling van De Postzegelvriend?

De “Stichting de Postzegelvriend”, opgericht in 1955, stelt zich ten doel langdurig zieke en gehandicapte verzamelaars te helpen bij het opbouwen en voortzetten van hun postzegelverzameling in de ruimste zin van het woord. Deze liefhebberij is een boeiende en prettige bezigheid, waarbij nog heel wat te leren valt. Daarnaast wordt door de Stichting De Postzegelvriend de nadruk gelegd op zoveel mogelijk contact, door briefwisseling en zo mogelijk door persoonlijk contact. Elk jaar wordt er een Postzegelvriendendag in Arnhem gehouden. Alle vrijwilligers en het bestuur doen het werk voor De Postzegelvriend belangeloos en ontvangen dus geen enkele vergoeding. De gemaakte onkosten voor de stichting kunnen worden vergoed.

Wat houd het lidmaatschap in?
Eenmaal per twee maanden krijgt het lid een aantal postzegels toegestuurd, eventueel volgens mancolijst, met een brief van de correspondent(e), die graag een brief terugontvangt met een postzegel voor antwoord. Het contactblad “De Postzegelvriend” verschijnt ieder kwartaal, met daarin nieuws van het bestuur, mutaties, interessante artikelen en een lijst van nieuw uitgegeven Nederlandse postzegels. Daarnaast is er ieder jaar een bijeenkomst in Arnhem waar alle leden, die daartoe in de gelegenheid zijn, postzegels kunnen uitzoeken uit de boeken en de snuffeldozen. Ook kunnen leden deelnemen aan de verloting met verschillende leuke prijzen. Tijdens deze dag zorgen we voor koffie, thee, fris en iets lekkers.

Hoe kan De Postzegelvriend bestaan?
Frankeren enzovoort brengt de nodige kosten met zich mee. Op onderstaande wijzen houden we onze vereniging overeind.

Lidmaatschapsbijdragen & donaties
Ieder lid wordt verzocht jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal 10 Euro over te maken. Donateur van de Stichting kunt u al zijn voor minimaal 15 Euro per jaar. Het bedrag kunt u overmaken op IBAN NL29INGB0000651629 t.n.v. Penningmeester De Postzegelvriend te Vlaardingen. Aan onze stichting is de ANBI status verleend onder RSIN 8153.39.112, zodat u uw donaties en/of giften fiscaal kan aftrekken. De penningmeester draagt er zorg voor dat er elk jaar een financieel verslag op deze website beschikbaar is.

Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur en onze vrijwilliger zorgen voor de structuur van de vereniging De Postzegelvriend, waaronder het uitzoeken en de verzending van de postzegels voor de leden. Hier zit een groot netwerk van vrijwilligers achter die ons helpen bij onze bezigheden. U kunt hierbij denken aan het inzamelen, afweken, in stockboeken steken en bundelen van postzegels. Zonder deze vrijwilligers en de bijdrage van de aangeslotene en donateurs zou De Postzegelvriend niet bestaan.

Inzamelen van materialen

Een “klein” gedeelte van onze “opslag”

Via verschillende wegen krijgen we postzegels en andere verzamelobjecten zoals suikerzakjes en munten binnen. Al deze spullen hebben waarde voor ons en ontvangen we dan ook graag. U kunt deze direct sturen naar of afleveren na telefonische afspraak, bij de postzegel beheerder Leo Schoonhoven of een ander lid van het bestuur.

Henk de Heer, voorzitter.

Laatste Nieuws