Inloggen

Stichting "De Postzegelvriend"

meer dan 60 jaar voor de gehandicapte en/of langdurig zieke medemens

Zaterdag 25 april 2015 is het weer zover dan wordt er weer de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van alle Postzegelvrienden in de Diaconessekerk aan de G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem, vlak bij Het Dorp. Aangeslotenen, Donateurs, Sympathianten, een ieder is welkom!
U bent allen welkom vanaf 10.30 uur in de zaal "De Bakermat" Zoals gewoonlijk zorgen wij voor de koffie, thee en frisdrank. Het enige wat u zelf mee moet brengen is een boterhammetje.

Deze dag is er uiteraard de bekende verloting en een hoeveelheid uitzoekpostzegels. ook is er ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden die (zover bekend op dit moment) allemaal aanwezig zullen zijn.

Tot ziens op zaterdag 25 april 2015.

 

 

Zaterdag 25 april De Postzegelvrienden-dag

Omstreeks 8.15 uur vertrek ik uit Vlaardingen richting Bleiswijk, Marleen en Jan daar ophalen en dan door naar Arnhem, het is immers vandaag "de Postzegelvrienden dag" van 2015. En ook weer deze rit de vraag hoeveel vrienden zouden er dit keer de weg naar Arnhem hebben gekozen? Het is druilig weer en na een voorspoedige rit kwamen we bij de kerk aan. De deur was open, maar het bleek dat dat voor de kerkgangers was, van onze "club" was er verder nog niemand. Even later arriveerde de Joris en die had de sleutel bij hem en konden wij aan het "inrichten van de zaal" beginnen.
Nu druppelde steeds weer wat mensen naar binnen en rond 10.45 waren er zo'n 15 mensen we keken elkaar eens aan en zeiden niet best deze opkomst, immers we waren gewend dat er elk jaar ongeveer 30 mensen kwamen. Maar ik bleef optimistisch en zei de rest moet nog komen. En ja hoor rond 11.00 was het aantal al uitgebreid tot rond de 20. Na een woord van welkom door de voorzitter die ook nog memoreerde dat we weer een oude bekende, Cor Klaver, voor altijd moeten missen de ziekte van Annie, waar het gelukkig nu de goede kant mee heen ging, en de mededeling dat De Postzegelvriend 60 jaar was geworden en daarom iedere aangeslotene een mooi dik stockboek kreeg met het logo van De Postzegelvriend, gaf hij het start schot en een ieder stortte zich op de bergen postzegels en link en rechts hoorde je het gemompel yes nu heb ik hem en blij werd dan de zegel in hun stockboek gestopt. Ook waren er deze keer een paar hele jonge postzegelvrienden bij die zoveel als ze konden liepen te helpen, de oudste stortte zich op de catering en stond broodjes met kroket klaar te maken om ze vervolgens uit te delen onder de aanwezigen. Uiteraard was er volop koffie of frisdrank aanwezig. Inmiddels stond ook de tafel met prijsjes klaar voor de verloting, iedereen kreeg de kans om 1 lot te kopen voor de prijs die hij of zij er voor over had, maar minimaat 1 euro. Het oudste meisje heeft geholpen met de trekkingen en deed dat vol overgave, ze riep steeds de winnende nummers, en wel zo luid dat de voorste mensen vroegen of het iets je zachter kon, waarop ze antwoorden dat ook de mensen achterin het moesten kunnen horen. toen alle prijzen op waren liep het al weer tegen 15.00 uur en gingen de eerste mensen weer naar huis, een aantal zegels en een Stockboek rijker! Deze keer was ook het voltallige bestuur aanwezig.
Iedereen die meegewerkt heb om van deze dag een onvergetelijke dag te maken, het bestuur, medewerkers, donateurs en niet te vergeten de aangeslotenen die er weer waren, ook namens het bestuur: BEDANKT!

 

Henk de Heer, voorzitter